Grader | Tecnologia Educativa

grader és un autocorrector d'activitats

Dona als teus alumnes un espai perquè consultin si les seves respostes son correctes o no

Quines activitats es poden corregir amb grader

Les activitats que trobaràs al nostra cercador

Consulta el nostra cercador

Les teves pròpies activitats, que ja tens preparades per a les teves classes

Consulta com preparar les teves pròpies activitats. Només cal dedicar uns 3 minuts per cada 10 respostes a corregir.

Les activitats del llibre de text que vulguis fer a les teves classes

Consulta com preparar les activitats del llibre de text. Només cal dedicar uns 3 minuts per cada 10 respostes a corregir.

Les autocorreccions amb grader s'adapten a les teves classes

cb14c2f

Amb la mínima utilització de dispositius electrònics

Els alumnes llegeixen les activitats en paper imprès o en un llibre.
Els alumnes escriuen les respostes de les activitats sobre un foli o al seu quadern.
Un cop han acabat, el professor deixa utilitzar els dispositius electrònics als alumnes durant uns 5 minuts perquè autocorregeixin les seves respostes a grader.

d93672e

Quan les activitats es troben en format digital, i les respostes s'han d'escriure en el un quadern o foli.

Els alumnes llegeixen les activitats en un dispositiu electrònic.
Els alumnes escriuen les respostes de les activitats sobre un foli o al seu quadern.
Un cop han acabat, els alumnes utilitzen el dispositiu electrònic per autocorregir-se les seves respostes a grader.

87e495f

Quan les activitats es troben en format digital, i les respostes no s'han d'escriure en el un quadern o foli.

Els alumnes utilitzen el dispositiu electrònic per anar llegint les activitats i per anar escrivint es respostes a grader

328152d

Quan vols fer una activitat d'avaluació i no vols que utilitzin internet

Els alumnes llegeixen les activitats en paper imprès o en un llibre.
Els alumnes escriuen les respostes de les activitats sobre un foli.
Un cop han acabat, els alumnes entreguen el full dels enunciats al professor abans d'utilitzar un dispositiu electrònic per autocorregir les respostes amb grader.
Un cop han finalitzat l'autocorrecció amb grader, els alumnes entreguen el full amb les seves respostes al professor.

grader és un registre de qualificacions i aprenentatges

Tingueu disponibles les informacions detallades de totes les qualificacions i els aprenentatges que optingut els alumnes al llarg del temps que durin els seus estudis

Informacions detallades compartides entre tots les implicats per l'èxit de l'alumne en els estudis

L'alumne

L’alumne pot consultar, en tot moment, les seves qualificacions per a cada assignatura a grader. Informació que es mostra de forma molt fàcil de consultar i entendre.

A més de les seves qualificacions, podrà veure el seu assoliment competencial, i podrà saber quins aprenentatges domina més i quins domina menys.

 

La familia de l'alumne

Els familiars de l’alumne que vulguin conèixer el seu progrés, podran accedir  a la mateixa informació a la que te accés l’alumne.

Perquè això sigui possible, només calen dues coses: 1) que es registri a grader com a familiar major d’edat; 2) que l’alumne li doni permís, a traves del compte de grader, a accedir a tota la seva informació.

Els professors de l'alumne

Els professors de l’alumne que vulguin conèixer el seu progrés, podran accedir a la mateixa informació a la que te accés l’alumne.

Perquè això sigui possible, només calen tres coses: 1) que es registri a grader com a professor major d’edat; 2) que l’alumne el tingui associat com dels seus professors; 3) que quan l’alumne es posi a corregir un tes amb grader, seleccioni al seu professor per compartir ell els resultats de la correcció que es disposa a realitzar.

Informacions detallades per a cada assignatura i àmbit d'aprenentatge

On els alumnes poden veure els resultats de les seves autocorreccions:

Quina és al qualificació de la correcció. I tenir un espai on consultar les seves qualificacions que no recordi. O saber si les la seva qualificació es millor o pitjor que l’anterior.

Quines son les preguntes que no ha respòs de forma correcta.

 

On els alumnes poden veure en detall els seus aprenentatges:

Com te assolides les competències per a cada àmbit

Quins coneixements i continguts domina més i quins domina menys per a cada assigntura.

Primers passos amb grader

1.L’alumne entra a la plataforma de grader.tech fa un click a «Connectar amb un professor o canviar les meves dades» de la HOME, o es dirigeix a la foto a dalt a al dreta a «el meu perfil» (amb un click foto a dalt a al dreta).

2.L’alumne es diigeix a «Peticions de connexió enviades a professors» i fa un click a «nova conexió».

3.L’alumne escriu l’email del seu professor a la finestra que s’ha obert i fa un click a «enviar invitació».

4. El professor entra a la plataforma de grader.tech fa un click a «els meus alumnes» del menú vetical de la dreta.

5. El professor busca a l’alumne (pot utilitzar els filtres de grup classe o de cognom dels alumnes) i fa un click sobre el quadrat de la columna «acceptat».

1.L’alumne entra a la plataforma de grader.tech fa un clic a «Corregir test» de la HOME, o es dirigeix al menú vertical de l’esquerra, per fer un clic a «les meves correccions»> i després fer un clic a «afegir correcció»

2.L’alumne escriu el número del test que vol corregir a «Escriu aquí el codi del test que vols corregir»

3.L’alumne selecciona un email d’un professor en el desplegable «Tria un professor per compartir els resultats» (com hi ha dos desplegables pot seleccionar fins a dos professors).

4. L’alumne fa un clic a «Inicar test»

5. L’alumne escriu les respostes corresponents a cadascuna de les preguntes de l’activitat i amb l’ordre que s’indica.

6. Un cop ha finalitzat d’escriure les respostes fa un clic a «Corregir» a baix de tot.      

7. L’alumne pot cosultar els seus resultats amb el menú vertical de la l’esquerra de dues maneres: fent un clic a «les meves correccions» o fent un clic a «les meves qualificacions»                        

L’alumne pot cosultar els seus resultats de tres maneres:

1. Fent un clic a «les meves correccions» i buscar la fila amb el nom i el dia de la correcció.

2. Des de la HOME fer un clic a «Consultar els resultats d’una correcció», o fes un clic a «quadern de notes» des de el menú vertical de l’esquerre.> Llavors desplegar l’assignatura de l’activitat, i buscar la fila amb el nom buscar la fila amb el nom de l’activitat i el dia de la correcció.

Sempre apareix: les preguntes encertades, les preguntes totals, el % de preguntes encertades, i quines preguntes no s’han encertat.

1. A partir del cercador d’activitats. On poden aparèixer un enllaç amb els enunciats de les activitats.

2. Després de fer un clic a «afegir correcció»> introduir el codi d’una actvitat> i fer un clic a «iniciar correcció». Llavors apareixerà informació sobre l’activitat que es vol corregir, amb un enllaç amb els enunciats de les activitats.

No has trobat el teu dubte? Visita la nostra secció complerta de FAQ, o contacta amb el nostre equip de suport support@grader.tech