Grader en detall


Grader en detall
Grader no té cap cost. És d’accés gratuït

Els usuaris de Grader
Quan et registres has d’escollir entre un d’aquests tres tipus d’usuaris
El que pot fer cada usuari

Estudiant
Registrar-se amb un e-mail com a Estudiant, per obtenir el seu codi d’usuari
Grader d’estudiant.

Utilitzar Grader per corregir qualsevol activitat que tingui un codi Grader.


Rebre al seu compte un informe amb el resultat de la correcció de l’activitat realitzada.


L’informe detalla la quantitat de respostes correctes, i quines són les preguntes no s’han respost correctament.

Consultar al seu compte tots els resultats del les proves que ha corregit amb Grader, el seu assoliment competencial quan les proves son competencials i conèixer quins son els continguts de cada assignatura que porta millor i pitjor.

Professor
Registrar-se amb un e-mail com a Professor, per obtenir el seu codi Grader d’usuari professor.

Incorporar les seves activitats amb Grader. I obtenir així, un codi Grader per a cada activitat.


Acceptar el poder accedir a les dades dels resultats de les activitats fetes per estudiants que usuaris de Grader.


Consultar al seu compte tots els resultats del les proves del seus estudiants i corregides amb Grader, amb el seu assoliment competencial quan les proves son competencials i conèixer quins son els continguts de cada assignatura que porta millor i pitjor.


Compartir amb l’usuari Director les dades anteriors.

Familiar
Registrar-se amb un e-mail com a Familiar, per obtenir el seu codi Grader d’usuari familiar

Acceptar el poder accedir a les dades dels eu estudiant, sobre els resultats de les activitats corregides amb Grader


Registrar-se amb un e-mail com a Director, per obtenir el seu codi Grader d’usuari director.


Acceptar el poder accedir a les dades a les quals té accés cada professor, sobre els resultats de les activitats fetes per estudiants que usuaris de Grader
.

Consultar al seu compte tots els resultats del seu estudiant, del les proves de corregides amb Grader, amb el seu assoliment competencial quan les proves son competencials i conèixer quins son els continguts de cada assignatura que porta millor i pitjor.

Director
Registrar-se amb un e-mail com a Director, per obtenir el seu codi Grader d’usuari director.

Acceptar el poder accedir a les dades a les quals té accés cada professor, sobre els resultats de les activitats fetes per estudiants que usuaris de Grader
.

Consultar al seu compte tots els resultats de tots els seus estudiants, del les proves de corregides amb Grader, amb el seu assoliment competencial quan les proves son competencials i conèixer quins son els continguts de cada assignatura que porta millor i pitjor.

Editorials, museus, i altres divulgadors culturals
Què fan per beneficiar-se de Grader?

L’usuari Divulgador, per dissenyar activitats
Incorporen a Grader les activitats dirigides als seus clients i usuaris, i obtenen un codi Grader per a cada activitat. Poden mostrar aquest codi Grader on publiquen o mostren les seves activitats perquè els usuaris puguin corregir-la amb l’App o Web de Grader.