Competències bàsiques


Activitats amb codi Grader
Nom del creador de l’activitatGeneralitat de Catalunya
Nom de l’activitatCompetències bàsiques 4t ESO
Tipus de publicacióPública. En aquest enllaç
EstudisESO
Les preguntes d’altre tipus no es poden respondre i apareixen com “Inactive”

PROVES DEL 2021ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàtica MAT2021 132
Competència cientificotecnològica CT2021 155
Competència lingüística en llengua catalana CAT2021 154
Competència lingüística en llengua castellana CAS2021 156
Competència lingüística en llengua anglesaANG2021  ÀUDIO 140
Competència lingüística en llengua francesa FRA2021    ÀUDIO 141
PROVES DEL 2020ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàtica MAT2020 26
Competència cientificotecnològica CT2020 27
Competència lingüística en llengua catalana CAT2020 29
Competència lingüística en llengua castellana CAS2020 30
Competència lingüística en llengua anglesa ANG2020  ÀUDIO 31
Competència lingüística en llengua francesa FRA2020    ÀUDIO 32
PROVES DEL 2019ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàticaMAT2019 49
Competència cientificotecnològica CT2019 50
Competència lingüística en llengua catalana CAT2019 51
Competència lingüística en llengua castellana CAS2019 52
Competència lingüística en llengua anglesaANG2019 ÀUDIO 53
Competència lingüística en llengua francesa FRA2019  ÀUDIO 54
PROVES DEL 2018ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàticaMAT2018 55
Competència cientificotecnològica CT2018 56
Competència lingüística en llengua catalana CAT2018 57
Competència lingüística en llengua castellana CAS2018 58
Competència lingüística en llengua anglesaANG2018 ÀUDIO 59
Competència lingüística en llengua francesa FRA2018   ÀUDIO 60
PROVES DEL 2017ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàticaMAT2017 61
Competència cientificotecnològica CT2017 62
Competència lingüística en llengua catalanaCAT2017 63
Competència lingüística en llengua castellana CAS2017 64
Competència lingüística en llengua anglesaANG2017   ÀUDIO 66
Competència lingüística en llengua francesa FRA2017   ÀUDIO 67
PROVES DEL 2016ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàticaMAT2016 69
Competència cientificotecnològica CT2016 70
Competència lingüística en llengua catalana CAT2016 71
Competència lingüística en llengua castellana CAS2016 72
Competència lingüística en llengua anglesaANG2016   ÀUDIO 65
Competència lingüística en llengua francesa FRA2016   ÀUDIO 73
PROVES DEL 2015ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàticaMAT2015 74
Competència lingüística en llengua catalana CAT2015 75
Competència lingüística en llengua castellana CAS2015 76
Competència lingüística en llengua anglesaANG2015   ÀUDIO 77
Competència lingüística en llengua francesa FRA2015   ÀUDIO 78