Grader | Tecnologia Educativa

grader és un guia motivador

Promou la motivació per l'aprenentatge i la superació personal per als estudis en els alumnes

Alumnes amb actitud de millora continua

Conèixer les respostes incorrectes son una oportunitat

  • Per conèixer quantes preguntes responc malament.
  • Per conèixer quines preguntes he respost malament.
  • Per ser conscient de què haig d’aprendre i millorar per respondre correctament aquestes preguntes.
  • Per tornar a fer, les vegades que estigui motivat, les mateixes activitats per millorar els meus resultats.

Per què el alumnes ho aconsegueixen amb grader

Després de la primera correcció amb grader

Els alumnes veuen a grader la qualificació de l’activitat, quines son les preguntes que no han respòs correctament i en quina posició es troba respecte la resta de a seva classe.

L'alumne, per si mateix, sap com pot millorar i es decideix a fer-ho

Es fixa en les preguntes que no ha encertat. Busca informació o comenta amb altres companys amb la finalitat de poder respondre bé aquesta pregunta.

L'alumne torna a respondre la mateixa activitat i a corregeix amb grader

Està content perquè millora la quantitat de preguntes encertades per a la mateixa activitat. Ara la qualificació pot és més alta i la posició respecte els seus companys també. A la vegada també millora els seus coneixements i competències.

El professor decideix

Quina correcció vol tenir en compte per qualificar l’alumne. Al primera, l’ultima o la de mes alta puntuació. Es pot saber en uns pocs segons, fent una cerca a grader.

Tot sense aportar-li més feina de correcció, ni de gestió de resultats.

Best-in-Class Curriculum Developed by Experts

Developed by VIPKid’s Research Institute and perfected over 8 years, our curriculum has been meticulously crafted based on in-depth research to personalize learning. Our course structure is designed for holistic language learning to keep kids engaged and excited to learn.

Preparats per facilitar una eina motivadora per als teus alumnes.
Una eina que els alumnes voldran i estaran contents d’utilitzar.

Que ajudarà als teus alumnes a recordar totes les seves qualificacions i com poden millorar-les

Que no afectarà a la teva programació, ni tasques de la teva assignatura, ni a la teva forma de desenvolupar les teves classes.

Que no t’aportarà més carrega de feina, sinó que et permetrà automatitzar una part de les teves tasques de correcció.