Grader | Tecnologia Educativa

Grader és un autocorrector d'activitats

Dona als teus alumnes un espai perquè consultin si les seves respostes són correctes o no

Autocorregeix ara proves de competències de 4t ESO d'anys anteriors, i
millora els teus resultats amb Grader

Activitats que pots fer i corregir amb grader

Proves d'avaluació de 4t ESO de la Generaritat de Catalunya

Fes clic aquí per accedir a les proves disponibles

GraderMath - Activitats de Matemàtiques de 1er ESO

Fes click aquí per accedir a les activitats disponibles

Els estudiants poden corregir una activitat sense registrar-se

Els estudiants poden corregir una activitat sense registrar-se

1. L’alumne entra al corrector web fent un clic a l’enllaç

2. L’alumne només ha d’escriure el codi de l’activitat que vol corregir a «Escriu aquí el codi del test que vols corregir«.

3. L’alumne fa un clic a «Iniciar test«.

4. L’alumne es troba un espai amb un enllaç al PDF dels enunciats de l’activitat, i on anar escrivint les respostes de l’activitat.

5. L’alumne escriu les respostes corresponents a cadascuna de les preguntes de l’activitat i amb l’ordre que s’indica.

6. Un cop ha finalitzat d’escriure les respostes fa un clic a «Corregir» al final del web.      

7. L’alumne pot consultar els seus resultats a la finestra que li apareix després de la correcció.

8. Si l’alumne vol que grader guardi tots els resultats de les seves correccions, s’ha de registrar com a estudiant.                   

Accés al corrector de Grader sense registre

Tindràs els teus resultats al moment

Abans has de conèixer el nostre codi de correcció per a l'activitat que vols autocorregir

Per accedir a les activitats que més t’interessen.
Per tenir els teus resultats al moment.

Abans has de coneixer el nostre codi de correcció per a l’activitat que vols autocorregir.

Els estudiants es registren a grader abans de corregir (és gratuït) per :

Tenir registrat de forma ordenada tots els resultats de totes les seves correccions

Poder accedir a un cercador d'activitats

Utilitzar aquestes dades registrades consultar-les quan les vulguin recordar

1. L’alumne entra a la plataforma de grader.tech fa un clic a «Corregir test» del HOME, o es dirigeix al menú vertical de l’esquerra, per fer un clic a «les meves correccions» i després fer un clic a «afegir correcció«.

2. L’alumne escriu el codi de l’activitat que vol corregir a «Escriu aquí el codi del test que vols corregir«.

3. Si l’alumne està connectat amb un professor: selecciona un email d’un professor en el desplegable «Tria un professor per compartir els resultats» (això és opcional).

4. L’alumne es troba un espai amb un enllaç al PDF dels enunciats de l’activitat, i on anar escrivint les respostes de l’activitat.

5. L’alumne fa un clic a «Iniciar test«.

6. L’alumne escriu les respostes corresponents a cadascuna de les preguntes de l’activitat i amb l’ordre que s’indica.

7. Un cop ha finalitzat d’escriure les respostes fa un clic a «Corregir» al final del web.      

8. L’alumne pot consultar els seus resultats amb el menú vertical de l’esquerra de dues maneres: fent un clic a «les meves correccions» o fent un clic a «quadern de notes».                      

El professorat es registra a Grader (és gratuït) per :

Accedir a totes les nostres activitats de matemàtiques que trobaràs a la nostra plataforma

Preparar els seus alumnes per les proves d'avaluació de quart d'ESO de la Generalitat de Catalunya

Amb els enunciats de proves dels últims anys, i al nostre codi per poder autocorregir-le

Tenir registrat de forma ordenada tots el resultat de totes les correccions dels seus alumnes

utilitzar aquestes dades regstrades per qualificar els seus alumnes

Grader anota qualificacions i aprenentatges

Per tenir disponibles les informacions detallades de totes les qualificacions i els aprenentatges que han obtingut els alumnes al llarg dels seus estudis

Informacions detallades i compartides entre tots els implicats, per aconseguir l'èxit de l'alumne en els estudis

1. L’alumne entra a la plataforma i fa un clic a «Connectar amb un professor o canviar les meves dades» del HOME, o es dirigeix a la foto a dalt a la dreta a «el meu perfil» (amb un clic foto a dalt a la dreta).

2. L’alumne es dirigeix a «Peticions de connexió enviades a professors» i fa un clic a «nova connexió«.

3. L’alumne escriu l’email del seu professor a la finestra que s’ha obert i fa un clic a «enviar invitació«.

4. El professor entra a la plataforma de grader.tech fa un clic a «els meus alumnes» del menú vertical de la dreta.

5. El professor busca l’alumne (pot utilitzar els filtres de grup classe o de cognom dels alumnes) i fa un clic sobre el quadrat de la columna «acceptat«

L'alumnat

L’alumnat registrat, pot consultar en tot moment les seves qualificacions per a cada assignatura a grader. Informació que es mostra de forma molt fàcil de consultar i entendre.

A més de les seves qualificacions, podrà saber quins aprenentatges domina més i quins domina menys.

 

El professorat de l'alumnat

El professorat de l’alumnat que vulguin conèixer el seu progrés, podran accedir a la mateixa informació a la qual té accés l’alumnat.

Perquè això sigui possible, només calen tres coses: 1) que es registri a grader com a professor/a major d’edat; 2) que l’alumnat el tingui associat com dels seus professors; 3) que en el moment que l’alumne es posi a corregir una activitat amb grader, seleccioni al seu professor per compartir ell els resultats de la correcció que es disposa a realitzar.

L’alumne pot consultar els seus resultats de dues maneres:

1. Fent un clic a «les meves correccions» i buscar la fila amb el nom i el dia de la correcció.

2. Des de el HOME fer un clic a «Consultar els resultats d’una correcció«, o fes un clic a «quadern de notes» del menú vertical de l’esquerre. Llavors desplegar l’assignatura de l’activitat, i buscar la fila amb el nom buscar la fila amb el nom de l’activitat i el dia de la correcció.

Sempre apareix: les preguntes encertades, les preguntes totals, el % de les preguntes encertades, i quines preguntes no s’han encertat.

El professor connectat amb l’alumne també ho pot fer:

1. Fent un clic a «quadern de notes«. Llavors desplegar l’assignatura de l’activitat, i buscar el grup classe de l’alumne

Primers passos amb grader

1. L’alumne entra a la plataforma de grader.tech fa un clic a «Corregir test» del HOME, o es dirigeix al menú vertical de l’esquerra, per fer un clic a «les meves correccions» i després fer un clic a «afegir correcció«.

2. L’alumne escriu el codi de l’activitat que vol corregir a «Escriu aquí el codi del test que vols corregir«.

3. Si l’alumne està connectat amb un professor: selecciona un email d’un professor en el desplegable «Tria un professor per compartir els resultats» (això és opcional).

4. L’alumne es troba un espai amb un enllaç al PDF dels enunciats de l’activitat, i on anar escrivint les respostes de l’activitat.

5. L’alumne fa un clic a «Iniciar test«.

6. L’alumne escriu les respostes corresponents a cadascuna de les preguntes de l’activitat i amb l’ordre que s’indica.

7. Un cop ha finalitzat d’escriure les respostes fa un clic a «Corregir» al final del web.      

8. L’alumne pot consultar els seus resultats amb el menú vertical de l’esquerra de dues maneres: fent un clic a «les meves correccions» o fent un clic a «quadern de notes».                      

1. L’alumne entra a la plataforma i fa un clic a «Connectar amb un professor o canviar les meves dades» del HOME, o es dirigeix a la foto a dalt a la dreta a «el meu perfil» (amb un clic foto a dalt a la dreta).

2. L’alumne es dirigeix a «Peticions de connexió enviades a professors» i fa un clic a «nova connexió«.

3. L’alumne escriu l’email del seu professor a la finestra que s’ha obert i fa un clic a «enviar invitació«.

4. El professor entra a la plataforma de grader.tech fa un clic a «els meus alumnes» del menú vertical de la dreta.

5. El professor busca l’alumne (pot utilitzar els filtres de grup classe o de cognom dels alumnes) i fa un clic sobre el quadrat de la columna «acceptat«

L’alumne pot consultar els seus resultats de tres maneres:

1. Fent un clic a «les meves correccions» i buscar la fila amb el nom i el dia de la correcció.

2. Des de el HOME fer un clic a «Consultar els resultats d’una correcció«, o fes un clic a «quadern de notes» del menú vertical de l’esquerre. Llavors desplegar l’assignatura de l’activitat, i buscar la fila amb el nom buscar la fila amb el nom de l’activitat i el dia de la correcció.

Sempre apareix: les preguntes encertades, les preguntes totals, el % de les preguntes encertades, i quines preguntes no s’han encertat.

El professor connectat amb l’alumne ho pot fer:

1. Fent un clic a «quadern de notes«. Llavors desplegar l’assignatura de l’activitat, i buscar el grup classe de l’alumne

1. A partir del cercador d’activitats. On poden aparèixer un enllaç amb els enunciats de les activitats.

2. Després de fer un clic a «afegir correcció»> introduir el codi d’una activitat> i fer un clic a «iniciar correcció». Llavors apareixerà informació sobre l’activitat que es vol corregir, amb un enllaç amb els enunciats de les activitats.

Tens un dubte? Contacta amb el nostre equip de suport support@grader.tech