Portada

Envia, desa i comparteix dades, després de corregir activitats per aprendre

Una plataforma senzilla i inclusiva, per accedir a les dades que ajuden a millorar els processos d’aprenentatge

Accés gratuït

Utilitzar Grader és gratis i molt senzill


Per autocorregir-se les teves activitats, guardar els resultats i rebre’ls al teu e-mail.Per fer activitats d’entitats i professors, que estiguin disponibles per a tothom.Per consultar tots els resultats, l’assoliment competencial, i el que necessita millorar l’estudiant

Registra’t a Grader i descobreix la seva utilitat per a tu

Accés gratuït

Utilitza Grader per practicar amb les proves de competències bàsiques de 6è Primària

PROVES DEL 2021ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàticaMAT2021 137
Coneixement medi natural MN2021 138
Competència lingüística en llengua catalana CAT2021 ÀUDIO 133
Competència lingüística en llengua castellana CAS2021 ÀUDIO 134
Competència lingüística en llengua anglesaANG2021 ÀUDIO 135
Competència lingüística en llengua francesa FRA2021  ÀUDIO 136

Utilitza Grader per practicar amb les competències bàsiques de 4rt ESO
PROVES DEL 2021ENUNCIATSCODI TEST GRADER
Competència matemàtica MAT2021 132
Competència cientificotecnològica CT2021 155
Competència lingüística en llengua catalana CAT2021 154
Competència lingüística en llengua castellana CAS2021 156
Competència lingüística en llengua anglesa ANG2021 ÀUDIO 140
Competència lingüística en llengua francesa FRA2021 ÀUDIO 141

Llegeix més sobre què ofereix Grader

Per entorns educatius i culturals
amb

Per entorns formatius d’empreses

Grader a la feina
amb
Grader co

Qui pot beneficiar-se utilitzant Grader?

Estudiants i famílies

Els estudiants poden autoregular-se en el seu aprenentatge. I les seves famílies els poden ajudar i acompanyar en tot moment; gràcies a la informació que els aporta Grader.

Podrem planificar amb antelació com i a què dedicaran el seu temps i esforç.

Els estudiants es senten ajudats i motivats per poder prendre decisions. Doncs amb Grader saben què han de fer per millorar i cóm avançar. Poden ser proactius en els seus estudis.

Amb la retroalimentació avaluativa de Grader, els estudiants podran utilitzar el seu temps d’estudi de forma més eficient. Per obtenir uns resultats més satisfactoris, i proporcionals al seu esforç i dedicació.

Grader evita frustracions i apodera els estudiants.


Centres educatius,  acadèmies i altres entitats formadores

Grader dóna la informació necessària als professionals d’aquests centres (docents i directius), per poder prendre les millors decisions destinades a les seves accions educatives.

Tenen accés en tot moment a conèixer les dificultats d’aprenentatge dels seus estudiants. Amb dades de suport per poder atendre a la diversitat, i escollir les millors activitats d’aprenentatge personalitzades.

Permet, de forma directa, detallada i automàtica, la comunicació als estudiants dels seus resultats i seva la progressió. Més enllà d’una simple notificació de les qualificacions obtingudes, per a cada activitat.

Grader és una tecnologia automàtica, que permet alleugerir algunes tasques de correcció i de comunicació de resultats amb els estudiants. Per disposar de més temps de qualitat per decidir, i programar activitats i estratègies personalitzades d’aprenentatge.

Editorials, i divulgadors educatius i culturals

Grader dóna la possibilitat que els seus continguts siguin més assimilables i efectius per als seus usuaris. Convertint-los en interactius.

Podran oferir als seus usuaris la possibilitat d’autocorregir-se les activitats que apareixen a les seves publicacions.

Així, els seus usuaris (i familiars si aquests són menors d’edat) podran conèixer de forma clara i immediata; què és el que han fet bé, i què és el que no. Per tenir la possibilitat de millorar i treure més rendiment d’aquest material.

Recursos humans d’empreses

Podran fer un seguiment del grau d’assoliment de les formacions realitzades pels seus empleats.

Utilitzar-lo dins de les metodologies de l’avaluació de l’acompliment establertes a l’empresa.

Podran prendre les millors decisions quan hagin de promocionar els seus empleats, en funció de les informacions obtingudes i registrades amb Grader.